Ekonomi

İdari para cezaları taksitlendirilebilir

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin kararların da yer aldığı Kabahatler Kanunu’nun bazı unsurlarının dayanaklarını ortaya koyan tahsilat genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İdari para cezaları 4 eşit taksitte ödenebilir.

Tebliğ’e göre idari para cezalarının, muhatabın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, ödeme süresi içinde taksitler halinde ödenmesi istenebilecek. Para cezaları 4 eşit taksitte ödenecek ve ilk taksit idari para cezasının son ödeme süresi içinde, kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde belirlenecek süre içinde ödenecek. cezayı veren birim tarafından

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelir ve takibe alınır. Ancak, takibi katılaştırma kuralına bağlı olan idari para cezalarının taksitleri süresinde ödenmediğinden, bu para cezalarının kalan kısmının takibi cezanın dönüşmesine bağlıdır. mutlak.

Süresinde ödenen cezalarda %25 indirim

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde cezadan %25 oranında indirim yapılacaktır. Para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde dava açılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Toplama zaman aşımı sürüleri

Tebliğ’e göre idari para cezalarının tahsilinde zamanaşımı süresi; 10.000 TL’nin altında olanlar 3 yıl, 10.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar 4 yıl, 20.000 TL – 49.999 TL arasında olanlar 5 yıl, 50.000 TL ve üzerinde olanlar 7 yıl olacak. .

Zamanaşımı, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılının başından itibaren işlemeye başlar. İdari yaptırımın ilgili kanun kararına göre başlatılamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı süresinin dolması halinde, zamanaşımını kesen veya durduran haller dikkate alınarak idari para cezaları takip edilmeyecek ve bu para cezalarının tahsilinden feragat edilecektir. Ancak bu sürelerden sonra rıza ile yapılan ödemeler kabul edilecektir.

Ceza mirasçıya bırakılmaz.

Cezaların bireyselliği ilkesi gereğince idari para cezasına konu gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılardan takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Gerçek kişiye ölüm tarihinden önce veya sonra uygulanan idari para cezalarının, ölüm tarihinden sonra takibe alınmak üzere vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu para cezaları vergi dairesince cezayı uygulayan birime iade edilir. Süresinden önce takip için beyan edilen idari para cezaları vergi dairesi tarafından mirasçılarından takip edilmeyecek ve para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tüzel kişiye uygulanan idari para cezasının tüzel kişinin malvarlığından tahsil edilememesi durumunda bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişinin takip sürecinde ölmesi halinde bu borç devam eder. ardından mirası reddetmeyen gerçek kişinin varisleri gelir. Bu karar, adı geçen para cezaları için de geçerli olacak.

Tebliğ ile daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan 6 adet tahsilat genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu